Poresko savetovanje  –  Vrste poreza

 •  Porez na prihode po osnovu ugovora o delu
 •  Porez na dodatu vrednost (PDV). Obračunati I prethodni PDV, mogućnost i uslovi odbitka prethodnog PDV. Poreska prijava.
 •  Poresko savetovanje, vezano za Porez na dohodak građana u zavisnosti od oblika angažovanja i tipa ugovora zaključenog sa poslodavcem.
 •  Porez na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine tu spadaju naknade koje poreski obveznik ostvari od pisanih dela, govornih dela, dramskih I muzičkih dela, koreografskih dela, dela likovne umetnosti, kinematografskih dela, prevoda, lektura, patenata itd.
 •  Porez na prihode od samostalnih delatnosti
 •  Porez na prihode od nepokretnosti, zakupi I podzakupi, zgrada, delova zgrada, stanova, poslovnih prostorija I garaža.
 •  Porez na osnovu ugovora o stručnom usavršavanju
 •  Porez na osnovu ugovora o vršenju privremenih i povremenih poslova
 •  Porez na kapitalnu dobit
 •  Porez na prihod od kapitala: kamate po osnovu zajma, štednje, dividende I udeli u dobiti
 •  Porez na ostale prihode. Poreski tretman poklona. Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari. prihodi na osnovu dobitaka igara na sreću Porez na prenos apsolutnih prava
 •  Dvostruko oporezivanje.Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak, porez na imovinu, porez na dobit, primenjuju se na rezidente jedne ili obe zemlje potpisnice sporazuma

UKAŽITE NAM POVERENJE

Kontaktirajte nas! UVERITE SE U EFIKASNOST NAŠEG RADA. Pozovite 011 6300 207

Jednostavan rad sa dokumentacijom i prilagođavanje Vašim trenutnim programskim rešenjima

Pošaljite email na adresu info@aconto.rs i zajedno ćemo pronaći specijalno rešenje za Vas!

Kako možemo da vam pomognemo?

Apsolutno fer ponuda u najkraćem mogućem roku.

Članovi smo: 

Prezadovoljni smo koliko je malo truda potrebno sa naše strane da završimo sve računovodstvene obaveze od kada koristimo usluge Aconto doo. Nekoliko poziva i e-maliova, za sve ostalo postara se Aconto doo.

Tomislav Jovanović
Finansijski Direktor, 3 Project d.o.o.

Zašto nas klijenti biraju?

Stručnost i iskustvo. 15 godina tradicije rada u regionu

Prilagođavamo se velikim, srednjim i malim kompanijama

Sa Vama gradimo dugoročan poslovni odnos

računovodstvene usluge

Aconto d.o.o.

U vremenu sve veće ponude i konkurencije veoma je važno da mudro izaberete poslovnog partnera. Mi Vam nudimo partnerstvo na duge staze sa velikim naglaskom na ličnom pristupu. Naš tim računovođa se stalno edukuje u svim oblastima računovodstva i poreskog zakonodavstva.

Pored konvencionalnog  vođenja računovodstva takođe Vam nudimo knjigovodstvene i računovodstvene usluge na sedištu Vašeg preduzeća. U unapred ugovorenim terminima Vas možemo posetiti i pružiti celokupnu uslugu. Koristimo svoju programsku i kompjutersku opremu a možemo se prilagoditi Vašoj opremi. Dokumentacija ostaje kod Vas, knjiženje događaja je ažurno i najznačajniji je kvalitetan savet koji Vam je na dohvat ruke.

Radujemo se saradnji sa Vama.

Zatražite BESPLATNU ponudu